Grafický design

Vizualizace exteriéru je nedílnou součástí prezentace především architektonických studií budov, dopravní infrastruktury, zpracování návrhů zahrad, městských zón atd.

Interiérová vizualizace je v dnešní době již běžně poptávanou službou. V současné době 3D vizualizace již zcela nahrazuje klasickou 2D vizualizaci.

Nabízíme

 • malé ani velké projekty nejsou překážkou
 • různé druhy grafiky
 • možnost zajištění kvalitního tisku
 • nemusí se čekat až se dokončí projekt - dá se řešit souběžně
 • vizualizace často poukáže na architektonické chyby dispozic interiéru, které je poté možné opravit
 • poskytují velmi přesný náhled budoucího vzhledu
 • slouží jako zdatný pomocník při cenových kalkulacích a volbě materiálů a hlavně
  i ve vizualizované scéně je vše v měřítku
 • nábytek vytvořený na míru se z 3D návrhu dá rozkreslit a rovnou zadat do výroby
 • 3D návrh v podobě 3D vizualizace představuje ty nejlepší podklady pro samotnou realizaci

Náš postup

 1. první kontakt: definice záměru a předpokládaná výše investic
 2. idea: návrh několika variant (nejdůležitější a často rozhodující fáze)
 3. studie: volba a rozpracování vítězné varianty, tvorba 3D modelu
 4. detailní studie: výběr konkrétního nábytku, textilních dekorací, osvětlení, barev, materiálů, doplňků, atd.
 5. realizace: dle přání klienta či povahy zadání komplexní, etapizovaná nebo částečná